Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRejestracja firmy

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-07-13 15:43:42
algieria, spółki, prawo, podatki

W Algierii firmy rejestruje się w Krajowym Centrum Rejestru Handlowego (Centre National du Registre de Commerce – CNRC).

W ciągu dwóch miesięcy od chwili ustanowienia statutu firmy należy złożyć komplet dokumentów do rejestracji.

 


 

 

Aby uzyskać wpis do Rejestru Handlowego, należy złożyć:

 • wypełniony stosowny wniosek na formularzach CNRC
 • statut firmy (dwa egzemplarze)
 • określić rodzaj działalności na podstawie obowiązującej w CNRC nomenklatury – NAE (Nomenclature des Activités Économiques)
 • umowę najmu lub akt własności lokalu przeznaczonego na działalność firmy
 • zezwolenie na prowadzenie działalności reglamentowanej
 • zaświadczenie o braku wpisu w Rejestrze Handlowym rejestrowanej nazwy firmy
 • kopie zaświadczenia o publikacji w Urzędowym Biuletynie (Bulletin Officiel des Annon-ces légales – BOAL) i w wybranym dzienniku o zasięgu krajowym
 • wyciąg z aktu urodzenia oraz świadectwo o niekaralności dla osób zarządzających, administratorów, członków zarządu i rady nadzorczej firmy
 • dowód opłaty skarbowej
 • potwierdzenie opłaty kosztów rejestracji w CNRC

 

Podstawowe dokumenty wymagane przez notariusza w celu ukonstytuowania firmy:

 • zaświadczenie o braku wpisu nazwy tworzonej firmy (Certificat de non inscription de la dénomi-nation de la société)
 • kontrakt najmu lokalu na siedzibę firmy, potwierdzony notarialnie
 • potwierdzenie z banku o przekazaniu środków finansowych przez akcjonariuszy nierezydujących w Algierii
   

Wspólnicy (lub akcjonariusze) powinni mieć:

 • upoważnienie organu założycielskiego firmy do udziału w kapitale spółki
 • świadectwo rejestracji firmy
 • egzemplarz statutu firmy


Wspólnik, jako osoba fizyczna, powinien dodatkowo posiadać:

 • wyciąg z aktu urodzenia
 • zaświadczenie o niekaralności
 • kopie dowodu osobistego lub paszportu