Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAlgierski elementarz

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-07-13 15:15:36
algieria, algier, ludność, afryka

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna jest największym pod względem powierzchni krajem Afryki i 10. na świecie.

 

 

Algieria graniczy z Tunezją, Libią, Nigrem, Mali, Mauretanią i Marokiem. Stolicą kraju jest Algier.

Algieria dzieli się na 48 prowincji - wilajetów lub wilajów z arabskiego: wilāya. Prowincje zaś podzielone są na 160 dajratów - prefektur, a dajraty na 1541 gmin.

Ta dawna francuska kolonia w Afryce Północnej uzyskała niepodległość w 1962 roku, po wojnie z Francją. Jest jednym z nielicznych państw Maghrebu, które nie objęła arabska wiosna 2010 r., dlatego sytuację polityczno-gospodarczą kraju uznaje się za stabilną.

 

 

 

Algieria liczy ok. 36,5 mln osób. Mieszkańcy tego kraju w większości mają mieszane arabsko-berberyjskie pochodzenie. Uważają się jednak za Arabów. Osobnym narodem są berberyjscy Kabylowie, posiadający własny język i odrębne zwyczaje, którzy zamieszkują głównie północno-wschodni region kraju, zwany Kabylią, gdzie stanowią większość. Liczebność Kabylów w Algierii ocenia się między 3 a 6 mln osób. Kabylowie wysuwają żądania autonomii, w szczególności językowej.

Na pustyniach i w oazach środkowej i południowej części kraju żyją jeszcze inne grupy etniczne, mówiące m.in. językami berberyjskimi, w tym są Tuaregowie.

 

źródło: Bank Światowy, marzec 2015 r.

 

Średnia gęstość zaludnienia w Algierii wynosi 14 osób/km kw. Na północy, w nadbrzeżnej części kraju dochodzi jednak nawet do 200 osób/km kw. Wynika to z tego, że 92 proc. ludności mieszka w północnej, nadmorskiej część kraju, natomiast na Saharze gęstość zaludnienia spada do 1 osoby/km kw.

Największe miasta według liczby ludności to: Algier – 1,6 mln osób, ale w aglomeracji w sumie żyje 3,6 mln ludzi; kolejne to Oran – 679 tys. 877 osób, Konstantyna – 462 tys. 779, Batina – 297 tys. 835 i Dżilfa – 261 tys. 26 mieszkańców.

 

 

 

Językiem urzędowym jest arabski, którym posługuje się około 80 proc. mieszkańców kraju. Ponieważ Algieria była francuską kolonią, francuski jest do dziś popularny wśród wykształconych Algierczyków oraz używany w kontaktach handlowych.

Problem w relacjach gospodarczych może stwarzać angielski, którym posługuje się niewielu mieszkańców tego kraju. Można jednak oczekiwać, że w przypadku dużych podmiotów gospodarczych nawiązanie kontaktów po angielsku nie powinno być przeszkodą.

Przeciętny obywatel mówi na co dzień dialektem arabskim, tj. mieszanką arabskiego i francuskiego, z naleciałościami amazight (język Berberów). Poprawka z 2002 roku do konstytucji Algierii ustanowiła język amazigh językiem narodowym, ale nie oficjalnym i nie urzędowym.

 

Prawo 

 

Algierski system prawny regulowany jest przez tamtejsza Konstytucję, która w art. 138 zapewnia niezależność władzy sądowniczej od ustawodawczej i wykonawczej. Podstawą wymiaru sprawiedliwości jest jego prawomocność i równość. Oznacza to, że jest taki sam dla wszystkich, powszechnie dostępny i wyraża się poprzez respektowanie ustanowionego prawa. Prawo chroni wszystkich podległych sądowi przed nadużyciami lub wszelkimi przejawami korupcji ze strony sędziego.

Sąd Najwyższy stanowi organ regulujący działalność sadów powszechnych i trybunałów, podczas gdy Rada Państwa stanowi organ regulujący działalność władzy administracyjnej.

 

Historia 

 

Algieria uzyskała niepodległość w 1962 roku po wojnie z Francją (1954-1962), która chciała utrzymać swoje wpływy w tym kraju ze względu na odkryte tu złoża ropy naftowej. Niepodległa już Algieria, aby uniezależnić się od Francji, rozpoczęła współpracę ze Związkiem Radzieckim i wprowadziła tzw. postępowe reformy społeczno-ekonomiczne (reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu).

Po rozpadzie ZSRR rozpoczęły się w Algierii zmiany społeczne i ekonomiczne, które spotkały się z gwałtownym sprzeciwem fundamentalistów islamskich. Doprowadziło to do wojny domowej w latach 1992 – 1998, w której zginęło ponad 100 tys. osób.

Znowelizowana w 1989 r. konstytucja wprowadziła chaos polityczny, skutkujący przejęciem w 1990 r. władzy przez fundamentalistyczny Muzułmański Front Ocalenia (FIS). Partia nie utrzymała się jednak długo przy władzy. W 1991 r. armia i zwolennicy państwa laickiego doprowadzili do zamachu stanu, unieważnili wybory i zdelegalizowali fundamentalistyczne ugrupowanie. Właśnie na tym tle przez sześć lat dochodziło do bratobójczych walk i masakry ludności cywilnej, przeprowadzanej przez islamskich ekstremistów.

Od zakończenia konfliktu w 1998 r. sytuacja gospodarcza i polityczna się ustabilizowała. Władza ustawodawcza i wykonawcza, na poziomie centralnym i regionalnym, wyłaniana jest w demokratycznych wyborach.

W 2009 r. rząd przyjął wieloletni plan inwestycyjny, który ma przyczynić się do rozwoju kraju. Inwestycje finansowane są przede wszystkim z wpływów ze sprzedaży węglowodorów.

 

 

Algieria w międzynarodowych organizacjach

 

 • Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)
 • Ligi Państw Arabskich (LPA)
 • Światowej Organizacji Handlu (WTO)
 • Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF)
 • Związku Arabskiego Maghrebu (UMA)
 • Organizacji Konferencji Muzułmańskiej (OIC)
 • Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową (OPEC)
 • Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
 • Unii Afrykańskiej (AU)
 • Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
 • Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO).

 

Ważne linki

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki: www.mg.gov.pl

Ambasada Algierii w Warszawie: www.algerianembassy.pl

Polska Agencja Informacji i Inwestycji zagranicznych: www.paiz.gov.pl

Krajowa Izba Gospodarcza: www.kig.pl

Ministère du Commerce - algierskie ministerstwo handlu www.mincommerce.gov.dz

 

Referaty gospodarcze Ambasady RP w Algierii

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Algierii

Referat ds. Polityczno-Ekonomicznych

adres : 104, Hai El Binaa, Dely Brahim, 16302 Alger

tel: +213 - 21 - 917782/83, fax: +213 - 21 - 917812/04

e-mail: algier.amb.sekretariat@msz.gov.pl, strona internetowa: www.algier.polemb.net

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Algierii

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

adres : 04 ter, rue Rabah Bourbia, El Biar, 16606 Alger

tel.: +213 - 21 – 921706, 921828, fax : +213 - 21 - 921622

 

Administracja gospodarcza

 

Premier Ministre - www.cg.gov.dz

Ministère du Commerce - ministerstwo handlu www.mincommerce.gov.dz

Ministère des Finances - ministerstwo finansów www.mf.gov.dz

Ministère de l’Energie et des Mines - ministerstwo energii i górnictwa www.mem-algeria.org

Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de l’Investissement - ministerstwo przemysłu, małej i średniej przedsiębiorczości i promocji inwestycji www.mipmepi.dz

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural - ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi www.minagri.dz

Ministère des Transports - ministerstwo transportu www.ministere-transports.gov.dz

Ministère de la Peche et des Ressources Halieutiques - ministerstwo rybołówstwa i zasobów rybackich www.mpeche.gov.dz

Minister de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement - ministerstwo zagospodarowania przestrzennego i środowiska www.matev.gov.dz

Ministère des Travaux Publics - ministerstwo robót publicznych www.mtp.gov.dz

Ministère des Ressources en Eau - ministerstwo zasobów wodnych www.mre.dz

Ministère des Postes et des Technologies de l’Information et de la Communication - ministerstwo poczty, technologii informacyjnych i łączności www.mptic.dz

Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme - ministerstwo gospodarki mieszkaniowej i urbanistyki www.mhu.gov.dz

Ministere du Tourisme et de l’Artisanant – ministerstwo turystyki i rzemiosła www.mta.gov.dz

Agence Nationale de Développement des Investissements – narodowa agencja rozwoju inwestycji www.andi.dz

Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur - narodowa agencja promocji handlu zagranicznego www.algex.dz

Bank of Algeria - bank centralny Algierii www.bank-of-algeria.dz

 

Inne banki algierskie: BEA- Banque Extérieure d’Algérie www.bea.dz , BADR - Banque de l’Agriculture et du Développement Rural www.badr-bank.dz , BDL - Banque du Développement Local www.bdl.dz , CPA - Crédit Populaire d’Algérie www.cpa-bank.dz

 

Office National des Statistiques – narodowy urząd statystyczny www.ons.dz

Direction Générale des Douanes – główna dyrekcja ceł Algierii www.douane.gov.dz

SGS – niezależna instytucja certyfikująca: www.sgs.pl

Główny Inspektorat Weterynarii: www.wetgiw.gov.pl

 

Samorządy gospodarcze

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych: www.paiz.gov.pl

Krajowa Izba Gospodarcza: www.kig.pl

Algierska Ogólnokrajowa Izba Handlu i Przemysłu (CACI): http://www.caci.com.dz

Algierskie Centrum Rejestrów Handlowych (CNRC): http://www.cnrc.org.dz/fr/index.php

Algierskie Przedsiębiorstwo Targów i Wystaw (SAFEX): http://www.safex-algerie.com

Gospodarcza Izba Polsko Algierska (GIPA) – kontakt: regadal@gmail.com

Forum des Chefs d’Entreprises - forum szefów przedsiębiorstw www.fce.dz

Club des Entrepreneurs et des Industriels de la Mitidja - zrzeszenie przedsiębiorców i przemysłowców z regionu Mitidja www.ceimi.org

 

Oficjalna prasa ekonomiczna
 

Dziennik ekonomiczny (w języku francuskim): Le Maghreb www.lemaghrebdz.com

 

po francusku

 

El Moudjahid www.elmoudjahid.com

El Watan www.elwatan.com

Liberté www.liberte-algerie.com

Le Quotidien d’Oran www.quotidien-oran.com

La Tribune www.latribune-oneline.com

 

po arabsku

 

El Khabar www.elkhabar.com

El Youm www.akhbarelyoum.dz

 

Jeune Afrique (tygodnik wydawany we Francji, zamieszczający również dużą ilość informacji ekonomicznych o Algierii) www.jeuneafrique.com

 

 
Źródła: PAP, MG, MSZ, Bank Światowy
Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Zapalniczki reklamowe

Palaczy wśród klientów każdej firmy nie brakuje, a zapalniczki reklamowe z wymiennymi wkładami i ...
Polska - ŻARY 2019-12-12 Dodał: Adam Burzyński Handel, Media i reklama Zobacz ofertę

Torby papierowe z nadrukiem

Zdecydowanie najtańsze w naszej ofercie, ale równie dobre torby papierowe z nadrukiem graficznym ...
Polska - ŻARY 2019-10-08 Dodał: Adam Burzyński Handel Zobacz ofertę

Smycze reklamowe

Są pomocne w przechowywaniu pod ręką kluczy, pendrive’ów czy telefonów, ponadto pozwalają rozpozn...
Polska - ŻARY 2019-09-24 Dodał: Adam Burzyński Handel Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert