Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPremium

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

System zgodności [Dostępne dla zweryfikowanych]

Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów (HS), powszechnie nazywany Systemem Zgodności, to międzynarodowa nomenklatura produktów o wielorakim zastosowaniu, stanowiąca uniwersalny język gospodarczy i zbiór kodów towarowych. Dodał : Dorota Kazimierczak | 11.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Incoterms [Dostępne dla zweryfikowanych]

Obowiązki sprzedawców i nabywców w zakresie dostawy towarów w ramach międzynarodowych umów sprzedaży są często określane na podstawie tzw. Incoterms®. To Międzynarodowe Reguły Handlu, opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ang. International Chamber of Commerce, ICC). Dodał : Dorota Kazimierczak | 11.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Informacja taryfowa [Dostępne dla zweryfikowanych]

Na bezzwłoczną obsługę celną w Algierii można liczyć tylko w przypadku towarów, dla których wskazano prawidłowy numer taryfy celnej w przywozowej deklaracji celnej. Dodał : Dorota Kazimierczak | 08.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Inwestycje zagraniczne [Dostępne dla zweryfikowanych]

Firmy zagraniczne mogą zakładać swoje oddziały w Algierii. Dodał : Dorota Kazimierczak | 08.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Kontrola eksportowa [Dostępne dla zweryfikowanych]

Oprócz zapisów obowiązujących w kraju przywozu, międzynarodowy przepływ towarów i usług może wiązać się z koniecznością przestrzegania przepisów dotyczących kontroli eksportowej. Dodał : Dorota Kazimierczak | 08.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Magazynowanie [Dostępne dla zweryfikowanych]

Towary wprowadzane na obszar celny oraz opuszczające go mogą być magazynowane w składach celnych pod nadzorem celnym. Dodał : Dorota Kazimierczak | 08.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Ograniczenia w imporcie towarów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Algierskie Ministerstwo Handlu odpowiada za wprowadzanie i odwoływanie zakazów dotyczących importu. Dodał : Dorota Kazimierczak | 08.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Preferencyjne traktowanie [Dostępne dla zweryfikowanych]

Algieria należy do Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, którego celem jest utworzenie strefy wolnego handlu w regionie eurośródziemnomorskim. Dodał : Dorota Kazimierczak | 08.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Procedury i przepisy celne [Dostępne dla zweryfikowanych]

Artykuły 115 i 192 algierskiej Ustawy celnej rozróżniają kilka rodzajów procedur celnych dotyczących importu do Algierii. Dodał : Dorota Kazimierczak | 08.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz artykułów spożywczych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Artykuły spożywcze podlegają kontroli jakości przed ich dopuszczeniem do swobodnego obrotu. Do celów tej kontroli niezbędne jest przedłożenie odpowiednich świadectw wydanych w kraju pochodzenia, np. świadectwa analizy lub świadectw sanitarnych. Dodał : Dorota Kazimierczak | 08.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz chemikaliów i pestycydów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przywóz do Algierii pewnych chemikaliów i substancji niebezpiecznych, takich jak radioaktywne i inne niebezpieczne odpady, jest zabroniony. Importerzy dozwolonych substancji chemicznych muszą uzyskać Pozwolenie na przywóz i obrót niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Dodał : Dorota Kazimierczak | 08.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz innych towarów niebezpiecznych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Do celów przywozu substancji zubożających warstwę ozonową (ODS) oraz produktów je zawierających, należy złożyć wniosek o pozwolenie obejmujące roczny kontyngent przywozowy. Dodał : Dorota Kazimierczak | 08.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz leków i towarów medycznych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Importerzy i pośrednicy w obrocie produktami leczniczymi muszą posiadać zgodę na ich wprowadzenie do obrotu w Algierii, która zostaje przyznana po dokonaniu rejestracji w Rejestrze Leków. Dodał : Dorota Kazimierczak | 08.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz organizmów zmodyfikowanych genetycznie [Dostępne dla zweryfikowanych]

Algieria jest sygnatariuszem Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym, przy czym także państwa nie będące jego stronami mogą podejmować określone środki związane z importem, wprowadzeniem na rynek i stosowaniem GMO. Dodał : Dorota Kazimierczak | 11.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz roślin i produktów roślinnych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Import roślin, ziemniaków oraz ich materiału rozmnożeniowego do Algierii wymaga pozwolenia wstępnego wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodał : Dorota Kazimierczak | 08.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz towarów z drugiej ręki (używanych) [Dostępne dla zweryfikowanych]

Wymogi w zakresie importu używanych towarów mogą różnić się od wymogów dotyczących tych samych towarów, które są przywożone jako nowe. Dodał : Anna Mackiewicz | 17.04.2015 Algieria, premium, handel

zdjęcie domyślne

Przywóz wyposażenia technicznego i innych produktów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Sprzęt telekomunikacyjny oraz pomiarowy podlega algierskiej certyfikacji typu, a importerzy muszą uzyskać odpowiednio Zgodę na import sprzętu telekomunikacyjnego lub Deklarację importową sprzętu pomiarowego. Dodał : Dorota Kazimierczak | 08.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz zwierząt i roślin należących do gatunków zagrożonych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przepisy regulują m.in. przywóz do Algierii zwierząt i roślin należących do gatunków zagrożonych. Dodał : Dorota Kazimierczak | 08.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz żywych zwierząt i produktów zwierzęcych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Import żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do Algierii wymaga pozwolenia wstępnego wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodał : Dorota Kazimierczak | 08.03.2015 Algieria, premium

zdjęcie domyślne

Rejestracja firm [Dostępne dla zweryfikowanych]

Wszystkie firmy biorące udział w transakcjach importowych muszą być wpisane do algierskiego rejestru handlowego, zawierającego opis ich działalności głównej i pobocznej. Dodał : Dorota Kazimierczak | 08.03.2015 Algieria, premium

Poprzednia
z 2

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Płotki przeciwśniegowe

Płotki śniegowe montujemy by zapobiec zrywaniu lub deformacji rynny w skrajnych wypadku i regionó...
Polska - POZNAŃ 2021-05-05 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Rynny aluminiowe

Do zalet rynien aluminiowych można zaliczyć wcześniej wspomniana lekkość. Aluminium należy do sur...
Polska - POZNAŃ 2021-05-05 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Rynny miedziane

Najpopularniejszymi materiałami stosowanymi do produkcji orynnowań są stal, aluminium oraz właśni...
Polska - POZNAŃ 2021-05-05 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert