Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu  Licencje, certyfikaty, świadectwa

  Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-07-13 15:50:44
  algieria, certyfikaty, licencje

  Eksport do Algierii przeżywa w ostatnich latach boom, ale jakość przysyłanych tu towarów budzi zastrzeżenia władz. Dlatego Algieria prowadzi renegocjacje Umowy Stowarzyszeniowej, by rozłożyć w czasie zaplanowane zniesienie stawek celnych dla niektórych produktów eksportowanych z UE.

   

   

  Algierski postulat wynika z poczucia braku równowagi w dwustronnych relacjach handlowych i przeświadczenia tutejszych władz, że po wejściu w życie Umowy Stowarzyszeniowej kraj ten stał się zbyt łatwym rynkiem zbytu dla produktów unijnych, co nie pociągnęło za sobą transferu technologii firm europejskich.

  Algieria jest stroną Umowy Stowarzyszeniowej UE-Algieria z 2005 r., która reguluje zasady wymiany handlowej między państwami UE, w tym Polską a Algierią. Określa m.in. zasady i kalendarz stopniowego obniżania obciążeń taryfowych (cła i inne tego typu opłaty) we wzajemnym handlu, aż do ich całkowitego zniesienia w 2020 r.

  Aby udaremnić napływ eksportu złej jakości, w grudniu 2008 rząd Algierii zadecydował o wprowadzeniu programu dotyczącego weryfikacji jakości towarów importowanych (ang.Verification of Conformity - VOC). Celem tego programu, obejmującego import nowymi przepisami, jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i jakości. Jednocześnie ułatwia on procedury celne, zabezpiecza przed defraudacją, nieuczciwą konkurencją oraz importem towarów podrabianych.

  W celu importu dowolnych produktów podlegających przepisom do Algierii wymagany jest dokument potwierdzający zgodność (Certyfikat jakości), wydany przez uprawnioną jednostkę ds. kontroli i certyfikacji. Dokument ten musi wykluczać niezgodności towarów z przepisami i normami technicznymi tego kraju.

  Certyfikat jakości gwarantuje, że towary spełniają obowiązkowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa, jakości i ochrony; umożliwia transakcje międzynarodowe, pomaga uniknąć opóźnień w zakresie czynności celnych oraz zmniejsza ewentualne straty z tytułu importu produktów niezgodnych.

  16 lutego 2009 r. Bank Centralny Algierii poinformował banki posiadające swoje placówki w tym kraju o obowiązku składania w ramach rozliczeń transakcji importowych - w oparciu o akredytywę lub inkaso dokumentowe - dodatkowego dokumentu, jakim jest certyfikat zgodności. Wystawia go niezależna instytucja kontrolująca i certyfikująca SGS Polska.

  Importowane towary, które przeznaczone są m.in. do konsumpcji i użycia, mają związek z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem, muszą posiadać świadectwo zgodności, wystawione przez upoważnione instytucje kraju pochodzenia. Dokumenty muszą być wydane przez instytucje uznawane przez algierski Institut National de Normalisation – Narodowy Instytut Normalizacji. Towary niespełniające tego wymogu nie są dopuszczane do Algierii.

  W przypadku produktów spożywczych do wydania poświadczenia zgodności, wymagane są takie dokumenty, jak świadectwa analizy lub świadectwa sanitarne. Dodatkowo, w przypadku środków pochodzenia zwierzęcego lub zawierającego mięso, konieczny jest certyfikat Halal, poświadczający, że ubój odbył się zgodnie z wymogami religijnymi islamu.

   

  Dokumenty

   

  Główny Inspektorat Weterynarii wydaje świadectwa wymagane przez prawo algierskie m.in.:

  • stwierdzenie braku chorób zakaźnych u zwierząt
  • terminy dopuszczalności do eksportu
  • wymagane badania weterynaryjne
  • analizy sanitarne
    

  Szczegółowe dane są zawarte w świadectwach wydawanych przez polskie służby weterynaryjne, koniecznych do przedstawienia przed uzyskaniem certyfikatu zgodności.

   

  Dokumenty, które można pobrać on-line ze stron GIW (http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4207):

  • świadectwo sanitarne dla mleka i produktów mlecznych, w tym mleka dla niemowląt, wywożonych do Algierii
  • świadectwo jakości i analiz fizykochemicznych i mikrobilogicznych
  • weterynaryjne świadectwo zdrowia dla preparatów mlekozastępczych przeznaczonych na eksport do Algierii (preparat mlekozastępczy dla cieląt)
  • załącznik do weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla preparatów mloekozastępczych przeznaczonych na eksport do Algierii (preparatów mlekozastępczych dla cieląt)
  • weterynaryjne świadectwo zdrowia dla eksportowanego do Algierii świeżego mięsa wołowego chłodzonego lub mrożonego z kością lub bez kości/ mięsa wołowego chłodzonego lub mrożonego pakowanego próżniowo z kością lub bez kości
  • weterynaryjne świadectwo zdrowia dla wywozu produktów poddanych obróbce termicznej w wysokiej temperaturze lub niepełnej obróbce termicznej w wysokiej temperaturze z mięsa drobiowego, z wyłączeniem podrobów, do Algierii
  • weterynaryjne świadectwo zdrowia dla bydła hodowlanego eksportowanego do Algierii
  • weterynaryjne świadectwo zdrowia dla bydła opasowego eksportowanego do Algierii
    

  Przy podjęciu aktywności gospodarczej w Algierii, w zależności od sektora przemysłu, wymagane są dokumenty:

  • zezwolenie algierskiego Ministerstwa Zdrowia, Ludności i Reformy Szpitalnictwa – Ministre de la Santé, de la Population et de la Reforme Hospitalire (www.sante.dz)
  • zezwolenie algierskiego Ministerstwa Poczty i Łączności – Ministre des Postes et des Télécommunications – (www.postelecom.dz)
  • wstępne zezwolenie algierskich służb weterynaryjnych i granicznej kontroli sanitarnej, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sous-Direction de Contrôle Sanitaire – (www.minagri.dz)
  • zezwolenie algierskich służb metrologicznych – Office National de Métrologie Légale Krajowy - Urząd Metrologii Prawnej (www.onml.dz)
  • zezwolenie algierskich resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych (broń, uzbrojenie, amunicja)
  • wstępne zezwolenie algierskiego urzędu górniczego, Ministre de l’Energie et des Mines - Ministerstwo Energii i Górnictwa (www.mem-algeria.org)
  • zezwolenie służb kontroli jakości towarów Centre Algérien du Contrôle de la Qualité et de l’Emballage – Algierski Ośrodek Kontroli, Jakości i Opakowań (www.cacqe.org)
  • certyfikat sanitarny wystawiony przez odpowiednie służby kraju pochodzenia importowanego towaru
  • świadectwo czystości rasowej Herd Book


  Importowane towary, a w szczególności artykuły spożywcze, muszą zawierać na opakowaniu opis po arabsku (i ewentualnie po francusku) z następującymi informacjami:

  • składem produktu
  • ilością  
  • zastosowaniem 
  • danymi dostawcy i importera
    

  Na granicy

   

  Kontroli zgodności importowanych towarów w granicznych punktach odprawy celnej przed ocleniem dokonuje szereg instytucji działających na terenie Algierii:

  • Institut National de Normalisation – Narodowy Instytut Normalizacji (www.ianor.org)
  • Institut National Algérien de la Propriété Industrielle – Algierski Instytut Narodowy Własności Przemysłowej (www.inapi.org)
  • Centre Algérien du Contrôle de la Qualité et de l’Emballage – Algierski Ośrodek Kontroli, Jakości i Opakowań (www.cacqe.org)
  • Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sous-Direction de Contrôle Sanitaire – kontrola sanitarna (www.minagri.dz)
  • Office National de Métrologie Légale - Krajowy Urząd Metrologii Prawnej (www.onml.dz)

  W Polsce pomocą w uzyskaniu odpowiednich świadectw służy firma SGS. To niezależna instytucja kontrolno-certyfikująca, która posiada autoryzacje algierskiego Narodowego Instytutu Normalizacji. Jest ona uprawniona do wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność zwanego Certificat de Contrôle de Qualité des Marchandises, usprawniający proces odprawy celnej. Ten certyfikat zgodności musi zostać wystawiony w kraju eksportującym towary.

  Wybrane
  oferty polskich przedsiębiorstw

  Zapalniczki reklamowe

  Palaczy wśród klientów każdej firmy nie brakuje, a zapalniczki reklamowe z wymiennymi wkładami i ...
  Polska - ŻARY 2019-12-12 Dodał: Adam Burzyński Handel, Media i reklama Zobacz ofertę

  Torby papierowe z nadrukiem

  Zdecydowanie najtańsze w naszej ofercie, ale równie dobre torby papierowe z nadrukiem graficznym ...
  Polska - ŻARY 2019-10-08 Dodał: Adam Burzyński Handel Zobacz ofertę

  Smycze reklamowe

  Są pomocne w przechowywaniu pod ręką kluczy, pendrive’ów czy telefonów, ponadto pozwalają rozpozn...
  Polska - ŻARY 2019-09-24 Dodał: Adam Burzyński Handel Zobacz ofertę

  Zobacz więcej ofert